Oppfølgning

Mange gode behandlingsopplegg mislykkes på grunn av for dårlig oppfølging etter utskriving. Oppfølging er derfor en særdeles viktig del av klinikkens totale tilbud til pasientene. I tillegg til de tiltak som kan settes i verk lokalt, kan Sigma Nord tilby et eget oppfølgingsprogram etter utskriving. Dette bygger på en velprøvd modell, og utgjør siste del av det totale behandlingsopplegget som pasienten skal gjennomføre. For at pasienten skal kunne benytte seg av dette tilbudet må pasienten bli henvist til oppfølging. Det er den vurderingsenhet som har vurdert pasientens behandling som skal vurdere om pasienten har rett/behov for oppfølging. Sigma Nord kan i samarbeid med hjemkommune og henviser samarbeide om hvordan vi sammen kan gi pasienten en bedre oppfølging etter utskriving.

 

Personlig oppfølgingsplan

Før utskriving skal pasienten ha laget en personlig oppfølgingsplan som angir sentrale områder pasienten skal konsentrere seg om den første tiden. Planen utarbeides i samråd med terapeut, og legges fram for terapigruppen før utskriving.  Denne planen integreres i det tilbudet pasienten får i hjemkommunen.

 

Oppfølgnings uke

Pasienter får tilbud om å komme tilbake til oppfølgningsuke for å vedlikeholde kunnskap de ervervet seg i hoved behandlingen. Hyppighet og frekvens på oppfølgningsuker avtales ved utskrivning. Tilbake meldinger fra pasienter som benytter seg av oppfølgningsuker viser klart at tilbudet gjør det lettere å vedlikeholde sitt edruskap og hindrer tilbakefall.

 

Deltakelse i Anonyme Alkoholikere/ Anonyme Narkomane

AA/NA er selvstyrte brukergrupper og utgjør en viktig del av «ettervernet» for våre pasienter. Behandlingen ved Sigma Nord bygger på 12-trinnsmodellen i AA, og deltakelse i disse gruppene blir derfor en naturlig forlengelse og videreføring av prosessen som ble startet under oppholdet.

 

Sponsorsystem

Før pasienten blir utskrevet fra Sigma Nord, søker vi å knytte kontakt med en rusfri tidligere pasient i samme distrikt. Denne blir det vi kaller ”sponsor”, med spesielle oppgaver i forhold til den nyutskrevne. Sponsor kan kontaktes av pasienten til enhver tid på døgnet for å forhindre tilbakefall. Dette opplegget har lange tradisjoner og har vist seg å være en meget nyttig del av oppfølgingsplan.

 

Besøk på klinikken

Alle utskrevne pasienter blir oppfordret til å komme til klinikken når de føler behov for det. På Sigma Nord står dørene alltid åpne for våre tidligere pasienter. Vi ønsker å være er ”nødhavn” når livet blir vanskelig. Vi strekker oss lang for å kunne gi pasientene en mulighet til å komme utenom faste avtalte oppfølgingsuker.