Målgrupper

Behandlingen ved Sigma Nord tar utgangspunkt i 12-trinnsmodellen i rusbehandlingen. Dette er en gjennomarbeidet og velprøvd modell med dokumenterte gode behandlingsresultater. Kognitiv og psykodynamisk terapi benyttes som supplement i behandlingen. Vi tilbyr pårørende en mulighet til å delta på familieuke, der de får kunnskap om rusavhengighet og hjelp til å komme videre i sine liv.

Les mer under bildet!

Målgrupper

Rusavhengige som går under kategorien ROP-pasienter er utenfor målgruppen til Sigma Nord

Målgruppe 1:

Behandling inntil 6 mndr. alkoholavhengighet inkl. § 12 soning i institusjon.

Målgruppe 2:

Behandling inntil 6 mndr. For pasienter med behov for omfattende rehabilitering for rusavhengighet uansett type, herunder rehabilitering for pasienter med omfattende psykiske lidelser kombinert med avhengighet.
Tilbudet inkl. § 12 soning i institusjon.

Målgruppe 3:

Behandling inntil 12 mndr., for pasienter med behov for omfattende rehabilitering for rusavhengighet uansett type, herunder rehabilitering for pasienter med omfattende psykiske lidelser kombinert med avhengighet.
Tilbudet inkl. § 12 soning i institusjon.

Målgruppe 4:

Avrusning under medisinsk betryggende forhold for alle typer avhengighet. Lengde pr. avhengighet:
– Alkoholavhengighet: 5-7 dager, max 7 dager.
– Rusavhengighet øvrige typer avhengighet: 7-12 dager, max 16 dager.

2017 © Sigma Nord - Klinikk for behandling av rusavhengighet - [Personvern] - Sigma Nord er ISO 9001:2015 sertifisert - sertifisering