Er du spilleavhengig?

 

  1. Tenker du stadig på spill? Blir du fraværende når du spiller/tenker på spill?
  2. Spiller du oftere med større innsats for å oppnå større effekt?
  3. Har du noen gang prøvd å redusere innsatsen eller slutte å spille?
  4. Blir du rastløs eller irritert ved forsøk på å begrense eller slutte å spille?
  5. Spiller du for å glemme eller slippe å tenke på dagligdagse problemer?
  6. Vender du tilbake til spillestedet for å vinne tilbake det tapte?
  7. Lyver du for familie og omgangskrets for å skjule hvor mye du spiller?
  8. Har du gjort noe ulovlig (tyveri, falskneri, underslag etc.) for å kunne spille?
  9. Har du forsømt eller mistet personlige forhold, jobb, utdanning på grunn av spill?
  10. Regner du med at familie eller andre kan løse de økonomiske vanskene du har havnet i på grunn av spill?

Når du skal besvare spørsmålene over er det viktig at du er ærlig med deg selv. Dette er mye viktigere enn spørsmålene i seg selv.