Har du problemer med narkotika ?

Ved narkotikaavhengighet må vedkommende ha stadig tilførsel av narkotika og må tvangsmessig bruke det på tross av dets uheldige konsekvenser. Bruken av visse typer narkotika kan også skape fysisk avhengighet, noe som betyr at stoffet må være tilstede i kroppen for at den skal fungere normalt. I slike tilfeller, når tilførselen av narkotika stanses, vil brukeren oppleve fra milde til kraftige reaksjoner som varierer fra kvalme til død.

Det er mange måter å behandle en person som er avhengig av narkotika på. Sigma Nord hjelper deg med avrusningen gjennom et legeovervåket program.