Er du medikamentavhengig ?

  • At du selv eller andre mener at du tar for mye piller.
  • At du tar mer enn det som legen forskriver eller gjeldende retningslinjer for preparatet.
  • Du har sterk lyst eller føler trang til å ta legemiddelet.
  • Du får fysisk eller psykisk ubehag om du ikke har tatt medikamentet på noen dager.
  • Medikamentene tar stor plass i hverdagen din og i tankene dine.
  • Du kjenner deg dårlig og tar mer av medikamentene for å føle deg bedre, uten å oppnå ønsket effekt.
  • Du tar medikamentene for å kunne fungere bedre sosialt.
  • Vansker med å stå opp eller sove uten medisin.
  • Forstyrret konsentrasjon og hukommelse.