Rusbehandling

Økt livskvalitet for pasienten er behandlingens overordnede målsetting. Behandlingen er individuelt tilpasset og tar utgangspunkt i den enkeltes bakgrunn og utfordringer. Klinikken tilbyr døgnbehandling i henhold til avtale med Helse Nord RHF med behandlingslengde inntil 6-12 måneder. Gjennom behandlingsforløpet bearbeides ulike hendelser i livet. Dette gjøres blant annet gjennom gruppeterapi, forelesninger og individuelle samtaler.

Respekt og trygghet er faktorer som vektlegges av klinikken.