Rusbehandling

Økt livskvalitet for pasienten er behandlingens overordnede målsetting

Behandlingens første delmål er å få pasienten til å akseptere sitt destruktive forhold til alkohol eller narkotika samt å oppdage at han/hun kan endre sin livsstil og skape et harmonisk liv uten alkohol eller narkotika.

Behandlingens mål er å veilede pasienten til en intellektuell, følelsesmessig innsikt og villighet til forandring. Behandlingen er individuelt lagt opp og tar utgangspunkt i den enkeltes bakgrunn og livsproblemer. Det legges vekt på at pasienten skal få hjelp til å bearbeide vonde hendelser i livet.

Det er behandlingsaktiviteter gjennom hele dagen. Blant annet gruppeterapi, forelesninger, individuelle samtaler  og ulike individuellt tilrettelagte tilbud.

I et miljø bestående av respekt, varme og verdighet får pasienten under sin behandling oppleve rusfrihet. Han/hun vil få livsavgjørende kunnskap om sin sykdomssituasjon samt innsikt i sitt behov for endring av livsstil. Han/hun vil da suksessivt få mot til  å ta de første skrittene mot et nytt liv.

I behandlingsteamet finnes det leger, sykepleiere, psykologer, terapeuter der flere har spesialutdannelse innen rus og psykiske lidelser. Teamet består også av etiske rådgivere, erfaringskonsulenter samt miljøarbeidere.