Sinnemestring

Egen gruppe for pasienter som har vist betydelig voldsadferd og som har voldsrelaterte dommer bak seg. Andre som har en subjektiv følelse av innestengt sinne og hvor dette har skapt mye problemer kan også delta.