Motorsport

En del pasienter greier i liten grad å nyttiggjøre seg samtalegrupper. Dette er en gruppe som trenger en alternativ innlærings- og mestringstilnærming. Dårlig impulskontroll, lav gjennomføringsevne, kort oppmerksomhetsspenn og sviktende motivasjon går gjerne igjen i denne gruppen. Mange i denne gruppen har ADHD diagnose. Sigma Nord har etablert dette tilbudet som en alternativ terapeutisk tilnærmingsmåte. Vi har ansatt egen prosjektleder (rusterapeut/bilmekaniker med spesiell opplæring i denne prosjektformen). Gjennom arbeidet med bil og motor etableres en pedagogisk tilnærming til problemstillinger en møter ellers i livet. Klinikken har innredet eget verksted/garasje med fullt utstyr for formålet.