Individuell terapi med kognitiv terapeut

Alle pasienter vurderes tverrfaglig underveis i behandlingen. Dette med mål om å avdekke individuelle behov og tilrettelegge for disse.

Alle mennesker har tankesett som er mer eller mindre hensiktsmessig/funksjonell for å kunne leve et «normalt» liv. I de tilfeller hvor vi ser at pasienten med fordel kan bli mer bevisst på eget tankesett, kan det tilrettelegges for individuelle samtaler med kognitiv terapeut.