Miljøterapeutisk arbeid med hest

Noen pasienter har store problemer med tilknytning og tillit til andre mennesker. Behandlingstilnærminger som i utgangspunktet er velmenende og gjennomprøvd vil ikke gi resultat, da pasienten har angst for å åpne seg. Tradisjonelle terapeutiske innfallsvinkler fører sjeldent frem – pasienten forblir lukket og utilgjengelig for behandling. Vi har over flere år prøvd ut en alternativ tilnærming til denne gruppen for å etablere kontakt og trygghet. Metoden er først og fremst utprøvd i Norge ved Gaustad sykehus og DPS Lofoten. En av våre miljøarbeidere er leder for dette arbeidet. Vedkommende har gjennomgått kursserie ”Hest i psykiatrien og i sosialt helsearbeid” og kurs i USA om hvordan hesteassistert behandling kan brukes i behandling av rusproblemer.