ADL grupper

Pasienten får opplæring og veiledning i grunnleggende ADL- ferdigheter. Det kan være alt fra personlig hygiene, tilberedning av enkelte matretter med fokus på kostveiledning og tilrettelegging av måltider. Praktiske daglige gjøremål som renhold, vask av klær og innkjøp. Opplæring og veiledning i sosiale ferdigheter. Siktemålet er at pasienten skal bli trygg og selvstendig og dermed ha bedre nytte av klinikkens totale behandlingstilbud.