Miljøterapeutisk arbeid

Miljøterapi er en relasjons- og aktivitetsbetonet behandlingsmetode. En miljøterapeutisk tilnærming innebærer at miljøterapeuter bruker de muligheter som ligger i aktivitetene til å fremme økt følelsesmessig, sosial og praktisk fungering. Miljøterapien er gjennomgående for all behandling. Behandlingen skjer innenfor en miljøterapeutisk ramme.