Avrusning

Pasienter som blir innlagt ved Sigma Nord behøver ikke å være edru eller avruset før innleggelse.

 

Klinikken har alltid hatt abstinensbehandling og medikamentassistert avrusning / nedtrapping som en integrert del av behandlingen. Dette er lagt opp på en strukturert og gjennomprøvd måte etter mange års erfaring og justering.

 

Pasienten er under konstant oppfølging av medisinsk personell – der klinikkens overlege har hovedansvaret. Hva som brukes av medisiner i denne fasen er individuelt og baseres på de opplysninger vi har om pasienten – hva slags rusmidler som er brukt – hvor mye og hvor lenge, samt skjematisk kartlegging av abstinenssymptomer de første dagene inntil pasienten er stabilisert. Overlegen følger opp individuell nedtrappingsplan i samarbeid med medisinsk personell.

 

Avrusingstilbudet er en integrert del av klinikkens medisinske utrednings og behandlings- opplegg.