Avrusning

Pasienter som blir innlagt ved Sigma Nord behøver ikke å være rusfri når de ankommer. Klinikken har medikamentassistert avrusning som en integrert del av behandlingsforløpet når det er behov for det. I avrusnings- og stabiliseringsperioden vil det i noen tilfeller bli benyttet substitusjonspreparater og annen nødvendig støtteterapi. Stabiliseringsperioden varier fra person til person avhengig av misbrukets omfang. Det benyttes ved behov skjematisk kartlegging av abstinenssymptomer de første dagene inntil pasienten er stabilisert. Klinikkens leger følger opp behandlingsforløpet til hver pasient i samarbeid med øvrig medisinsk personell.