Våre ansatte

Sigma Nord er et tverrfaglig behandlingsteam med solid kompetanse og lang erfaring innen arbeide med rus / psykiatri og atferdsproblematikk. Mange i personalgruppen har lang erfaring med 12 trinns behandling og flere ansatte har selv gjennomgått rusbehandling og etter hvert tatt utdannelse innen fag feltet.

De aller fleste i personalgruppen har 3 års utdannelse innen helse og sosialarbeid fordelt på sosionomer, pedagoger og sykepleiere. Flere har også videreutdanning innen rus og psykisk helsevern. Teamet består også av etiske rådgivere og rus terapeuter med lang erfaring i 12 trinns behandling samt helsefagarbeidere, miljøarbeidere og  erfaringskonsulenter alle med bred erfaring innen rus behandling.

I personalstaben inngår videre lege med spesialisering i allmennmedisin samt rus og avhengighetsmedisin. Psykologer har spesialisering i henholdsvis klinisk psykologi og nevropsykologi. En av psykologene er i spesialisering i klinisk psykologi.

Lederteam

Leger

Psykologer

Terapauter/behandlere

Sykepleier / Miljøterapaut

Administrasjon

Kjøkkenpersonell

Labb

Miljøarbeidere

2017 © Sigma Nord - Senter for behandling av rusavhengighet - [Personvern] - Sigma Nord er ISO 9001:2015 sertifisert - sertifisering