Våre ansatte

Sigma Nord har bred kompetanse og lang erfaring innen behandling av rusavhengighet. Vi er en tverrfaglig personalgruppe med helsepersonell, og flere av våre ansatte har selv gjennomgått rusbehandling.

Klinikkens overlege er spesialist i rus og avhengighetsmedisin. Øvrige leger er spesialisert i allmennmedisin. Psykologene har spesialisering i klinisk psykologi og nevropsykologi.

2017 © Sigma Nord - Klinikk for behandling av rusavhengighet - [Personvern] - Sigma Nord er ISO 9001:2015 sertifisert - sertifisering