Om Sigma Nord

Sigma Nord har et bredspektret og differensiert behandlingstilbud, de fleste som sliter med egen eller andres rusavhengighet vil kunne finne et tilpasset behandlingsopplegg på Sigma Nord. Les mer under bildet!

Om Sigma Nord

Sigma Nord har et bredspektret og differensiert behandlingstilbud, de fleste som sliter med egen eller andres rusavhengighet vil kunne finne et tilpasset behandlingopplegg innenfor Sigma Nord systemet.

Klinikkens virksomhetsidé

Sigma Nord skal tilby hjelp til rusmisbrukere som trenger akutt-innleggelse, korttidsklinikk- behandling eller langtidsbehandling. Famile/pårørende og barn skal også kunne få hjelp ved Sigma Nord.
Klinikken skal tilstrebe gode behandlingsresultater, og aktivt søke samarbeid med det øvrige behandlingsapparat innen russektoren.

Struktur og menneskesyn

Mange av personalet har lang erfaring i behandling etter 12-trinns modellen. Dette gjør at vi har en fast ramme og struktur på behandlingen. Hele personalgruppen jobber etter samme behandlingsprogram og mot samme mål.

Vi tilbyr ingen mirakelkur, men kan gi støtte og profesjonell hjelp til den som ønsker å slutte med alkohol-, medikament- eller narkotikamisbruk. Vi vet at det er en vanskelig avgjørelse for den enkelte å legge seg inn til behandling. Varsomhet, respekt og omtanke står derfor sentralt i vårt arbeid.

Et sted å bli glad i

På Sigma opplever pasientene en trygghet og varme som gjør at de ofte kommer tilbake på besøk.
Dette setter vi stor pris på, og på Sigma står dørene alltid åpne.

Offentlige anssatte

Jobber du i det offentlige hjepeapparatet, Rustjenesten, Ettervern, NAV, DPS, osv og ønsker å vite mere om hvordan vi jobber ? Ta kontakt med oss, det koster ingenting, og kommer du langveis fra kan du bo i vår gjestebolig som vår gjest. Velkommen til en hyggelig prat.

2017 © Sigma Nord - Senter for behandling av rusavhengighet - [Personvern] - Sigma Nord er ISO 9001:2015 sertifisert - sertifisering