Behandlingsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten for avrusning, utredning og behandling av rus og avhengighetslidelser med eventuelle tilleggslidelser.

Om Sigma Nord

Sigma Nord tilbyr profesjonell hjelp til den som ønsker å slutte med alkohol-, medikament- eller narkotikamisbruk. Behandlingen er intensiv, strukturert og gjennomprøvd. Varsomhet, respekt og omtanke står sentralt i vårt arbeide. Vi har over 20 års sammenhengende erfaring med å hjelpe rusavhengige til et rusfritt liv.

Klinikkens virksomhetsidé

Vi skal tilby hjelp til rusavhengige som ønsker det. Vi har avrusning, akuttbehandling, utredning og spesialisert behandling på institusjon. Familie og andre pårørende kan også få hjelp hos oss. Klinikken skal tilstrebe gode behandlingsresultater, og aktivt søke samarbeid med det øvrige behandlingsapparat innen russektoren. Vi skal arbeide etter anerkjente forskningsbaserte metoder og sørge for en kontinuerlig profesjonell utvikling. Vårt ønske er at pasientene skal få en økt total livskvalitet gjennom en behandling hos oss.

Trygge omgivelser

Vi har en fast ramme og struktur gjennom hele behandlingen, og personalet har lang erfaring med 12-trinns modellen. Det kan være en vanskelig avgjørelse å søke behandling. Derfor står varsomhet, respekt og omtanke sentralt for oss. Vi tilstreber å ha et trygt miljø, og vi har fokus på å ivareta alle våre pasienter. Pasientsikkerhet og pasienttilfredshet er viktig for oss.

Kvalitets- og miljøpolitikk

Vi skal forplikte oss til at klinikken styres i henhold til krav fra våre oppdragsgivere. Gjennom regelmessige interne- og eksterne revisjoner følger vi opp lover og forskrifter innen helse, miljø og sikkerhet.                                                                                                                                                             Vi skal kontinuerlig arbeide for å beskytte miljøet ved å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning og ha gode interne retningslinjer slik at alle våre ansatte er miljøbevisste i sitt daglige arbeid.

Noen spørsmål?

Ønsker du å vite mer om Sigma Nord? Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig prat.

2017 © Sigma Nord - Klinikk for behandling av rusavhengighet - [Personvern] - Sigma Nord er ISO 9001:2015 sertifisert - sertifisering