KVALITET – ISO SERTIFISERING

Sigma Nord er eneste klinikk innen rusfeltet i Norge som er sertifisert etter ISO 9001:2015 standarden.
ISO sertifisering innebærer at alle klinikkens rutiner og prosedyrer er kvalitetssikret av godkjent sertifiseringsselskap (DNV GL /Det Norske Veritas).
Det stilles strenge krav til kvalitet i alle ledd i behandlingskjeden for å oppnå denne sertifiseringen.
Pasienter ved Sigma Nord er gjennom ISO sertifiseringen sikret en behandling etter de aller høyeste kvalitetskrav innen rusbehandling.

sertifisering