Henvisning og søknad om behandlingsplass

Sigma Nord tar i mot pasienter fra alle helseregioner i Norge. Rutinene for innleggelse i rusinstitusjoner er noe annerledes enn for innleggelse på sykehus. Vi har delt informasjonen i ”For pasient” og ”For innsøkende instans”.

 

For innsøkende instans

For innsøkende instans, lege, spesialisthelsetjenesten, ruskonsulenter eller NAV. Veiledning i hvordan du som innsøkende instans henviser pasient til Sigma Nord.

  1. Søknad/henvisning sendes til vurderingsinstans i pasientens helseregion. Det er valgfritt for pasienten hvilket vurderingsteam en ønsker å sende henvisningen til uavhengig av pasientens bostedsadresse.
  2. Hvis pasienten ønsker innleggelse på Sigma Nord må det fremgå av søknaden og at pasienten ønsker å gjøre sin rett til fritt sykehus/behandlingssted gjeldende.
  3. På lenken nederst på siden kan du/dere se beregnet ventetid for behandling ved Sigma Nord.

For pasient

Hvordan du som pasient går fram for å bli henvist til Sigma Nord:

  1. Ta kontakt med lege eller NAV. Pasienter kan ikke selv søke seg inn til Sigma Nord.
  2. Legen eller NAV sender egen søknad til en vurderingsinstans i den helseregionen du er bosatt.
  3. NB: I følge pasientrettighetsloven, står pasienten fritt å velge behandlingssted. Hvis du ønsker behandling ved Sigma Nord må dette komme klart frem i søknaden

Videre saksgang

Vurderingsinstansen skal innen 10 virkedager vurdere om pasienten har behov for tilbud fra spesialisthelsetjenesten og gi uttalelse om rettighetsstatus, behandlingsnivå og tilråding om konkret tiltak.

 

Ventetider Sigma Nord

Lenke