Liv Torgunn Torgeirsen

Liv Torgunn Torgeirsen


Kjøkkenassistent


Direkte e-post til Liv Torgunn Torgeirsen

Nina Mannsåker

Nina Mannsåker


Vernepleier


Direkte e-post til Nina Mannsåker

Karin Aasheim

Karin Aasheim


Sykepleier


Direkte e-post til Karin Aasheim

Gro-Lise Lian

Gro-Lise Lian


Vernepleier


Direkte e-post til Gro-Lise Lian

Åsne Lindahl

Åsne Lindahl


Psykolog


Direkte e-post til Åsne Lindahl

Wenche Julie Johnsen

Wenche Julie Johnsen


Miljøarbeider 


Direkte e-post til Wenche Julie Johnsen

Viola Sørheim

Viola Sørheim


Terapeut


Direkte e-post til Viola Sørheim

Ronny Gilbert

Ronny Gilbert


Terapeut


Direkte e-post til Ronny Gilbert

Nadja Hanssen

Nadja Hanssen


Sykepleier


Direkte e-post til Nadja

Rigmor Five

Rigmor Five


Sykepleier


Direkte e-post til Rigmor