• Sigma Nord

    Senter for behandling av rusavhengighet

For hele landet

Pasienter fra hele landet kan velge å få sin behandling hos oss.

Ingen egenandel

Ingen egenandeler. Reiseutgifter dekkes av HELFO/Pasientreiser.

Helse Nord

Vi har avtale med Helse Nord for behandling av våre tjenester.

KVALITET – ISO SERTIFISERING

Sigma Nord er eneste klinikk innen rusfeltet i Norge som er sertifisert etter ISO 9001:2015 standarden.
ISO sertifisering innebærer at alle klinikkens rutiner og prosedyrer er kvalitetssikret av godkjent sertifiseringsselskap (DNV GL /Det Norske Veritas).
Det stilles strenge krav til kvalitet i alle ledd i behandlingskjeden for å oppnå denne sertifiseringen.
Pasienter ved Sigma Nord er gjennom ISO sertifiseringen sikret en behandling etter de aller høyeste kvalitetskrav innen rusbehandling.

2017 © Sigma Nord - Senter for behandling av rusavhengighet - [Personvern] - Sigma Nord er ISO 9001:2015 sertifisert - sertifisering