• Sigma Nord

    Klinikk for behandling av rusavhengighet

Fritt sykehusvalg

Alle kan velge Sigma Nord som sitt behandlingssted gjennom fritt sykehusvalg. Vi tar imot pasienter fra hele landet.

Helse Nord

Vi har avtale med Helse Nord om behandling av pasienter innenfor ulike behandlingsområder.

2017 © Sigma Nord - Klinikk for behandling av rusavhengighet - [Personvern] - Sigma Nord er ISO 9001:2015 sertifisert - sertifisering