• Sigma Nord

    Klinikk for behandling av rusavhengighet

CORONA - Informasjon til pårørende og samarbeidspartnere

For informasjon om gjeldende nasjonale retningslinjer og anbefalinger, se på https://www.fhi.no/
Alle pasientene skal trygges, bli sett og tatt vare på. Sigma Nord har iverksatt en rekke ekstraordinære tiltak og vurderer situasjonen fortløpende.

For å redusere smitterisiko for våre pasienter, innføres det adgangskontroll og vi kan dessverre ikke ta imot besøk fra hverken pårørende eller samarbeidspartnere inntil videre. Det er heller ikke tillatt med besøk mellom lokalitetene på Fjelldal og Elvemo. Personer som har risiko for smitte vil bli avvist, dette gjelder også pasienter som kommer for innleggelse.

Det vil ikke bli innvilget permisjoner og det vil heller ikke være deltakelse på aktiviteter utenfor klinikken så lenge denne situasjonen er pågående.

Fritt sykehusvalg

Alle kan velge Sigma Nord som sitt behandlingssted gjennom fritt sykehusvalg. Vi tar imot pasienter fra hele landet.

Helse Nord

Vi har avtale med Helse Nord om behandling av pasienter innenfor ulike behandlingsområder.

2017 © Sigma Nord - Klinikk for behandling av rusavhengighet - [Personvern] - Sigma Nord er ISO 9001:2015 sertifisert - sertifisering